*اولویت های پژوهشی و گرایش ها 

يكي از فعاليتهاي اصلي مركز، بررسي، كارشناسي و تصويب طرحهاي پژوهشي و همچنين فراهم نمودن امكانات مختلف براي مجريان طرحهاي پژوهشي مي باشد. اين مركز از طريق تشكيل گروه هاي مختلف در زمينه اختلالات شنوایی (ENT) و ... و با كمك گرفتن از افراد متخصص در هر زمينه، فعاليتهاي پژوهشي خود را سازماندهي مي نمايد. اين گروه ها در حيطه هاي زير فعاليت مي كنند:

  • علوم پايه
  • پژوهش هاي باليني
  • پژوهش هاي اجتماعي

لازم به ذكر است كه بر اساس اولويتهاي تحقيقاتي مركز و پيشنهادات دريافت شده، امكان تشكيل گروه هاي جديدي وجود خواهد داشت.

*-اين مركز با ارج نهادن به انگيزه ها، تلاشها، ايده هاي نو، همكاري بين بخشي و بين تخصصي، و بر اساس اولويتهاي پژوهشی مركز، تشويق و حمايت پژوهشگران را مد نظر قرار خواهد داد.از فعاليتهاي اصلي مركز بررسي، كارشناسي و تصويب طرحهاي پژوهشي و همچنين فراهم نمودن امكانات مختلف براي مجريان طرحهاي پژوهشي مي باشد. انجام پژوهش های بنیادی، اپیدمیولوژیك، بالینی و کاربردی در زمینه اختلالات شنوایی،زیر شاخه های گوش حلق و بینی ، کلیه جراحی سر وگردن، جراحی قاعده جمجمه و جراحی های پلاستیک صورت. جمع آوری،تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارك علمی در زمینه اختلالات شنوایی و علوم مرتبط با آن -تربیت نیروی انسانی محقق و توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه اختلالات شنوایی و علوم مرتبط با آن. اين مركز از طريق تشكيل گروه هاي تخصصی پژوهشی در زمينه اختلالات شنوایی و علوم مرتبط، و با كمك گرفتن از افراد متخصص در هر زمينه، فعاليتهاي پژوهشي خود را سازماندهي مي نمايد و در حیطه های علوم پایه، پژوهش های بالینی و پژوهش های اجتماعی فعالیت می کند.    

فایل‌ها