×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آرشیو اخبار

برگزاری مدرسه زمستانی توسط مرکز تحقیقات علوم اعصاب با همکاری انستیتوسنسوم در دی ماه 1402

برگزاری مدرسه زمستانی توسط مرکز تحقیقات علوم اعصاب با همکاری انستیتوسنسوم در دی ماه 1402

بیشتر
بازدید از «بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش فناوری و فن بازار » در تاریخ 21 آذرماه 1402

بازدید از «بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش فناوری و فن بازار » در تاریخ 21 آذرماه 1402

بیشتر
برگزاری وبینار

برگزاری وبینار "چگونگی ارتباط دانشگاه‌های علوم پزشکی با صنعت و جامعه"

بیشتر
حضور فعال مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی در افتتاحیه

حضور فعال مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی در افتتاحیه "هجدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن ایران" 3 الی5 آبان ماه 1402

بیشتر
برگزاری کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی " کاربرد هوش مصنوعی Bing و SciSpace در تحقیقات علمی " توسط مرکز مورخ 1402/07/24

بیشتر
برگزاری کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی " کاربرد هوش مصنوعی در علوم پزشکی " توسط مرکز با همکاری معاونت آموزشی بیمارستان لقمان حکیم

بیشتر
برگزاری کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی " کاربرد هوش مصنوعی در علوم پزشکی " توسط مرکز مورخ 1402/07/10

بیشتر
برگزاری سی و هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز

برگزاری سی و هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز

بیشتر
تنظیمات قالب