×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

*فعاليت ها

يكي از فعاليتهاي اصلي مركز، بررسي، كارشناسي و تصويب طرحهاي پژوهشي و همچنين فراهم نمودن امكانات مختلف براي مجريان طرحهاي پژوهشي مي باشد. اين مركز از طريق تشكيل گروه هاي مختلف در زمينه اختلالات شنوایی (ENT) و ... و با كمك گرفتن از افراد متخصص در هر زمينه، فعاليتهاي پژوهشي خود را سازماندهي مي نمايد. اين گروه ها در حيطه هاي زير فعاليت مي كنند:

  • علوم پايه
  • پژوهش هاي باليني
  • پژوهش هاي اجتماعي

لازم به ذكر است كه بر اساس اولويتهاي تحقيقاتي مركز و پيشنهادات دريافت شده، امكان تشكيل گروه هاي جديدي وجود خواهد داشت.

*-اين مركز با ارج نهادن به انگيزه ها، تلاشها، ايده هاي نو، همكاري بين بخشي و بين تخصصي، و بر اساس اولويتهاي پژوهشی مركز، تشويق و حمايت پژوهشگران را مد نظر قرار خواهد داد.از فعاليتهاي اصلي مركز بررسي، كارشناسي و تصويب طرحهاي پژوهشي و همچنين فراهم نمودن امكانات مختلف براي مجريان طرحهاي پژوهشي مي باشد. انجام پژوهش های بنیادی، اپیدمیولوژیك، بالینی و کاربردی در زمینه اختلالات شنوایی،زیر شاخه های گوش حلق و بینی ، کلیه جراحی سر وگردن، جراحی قاعده جمجمه و جراحی های پلاستیک صورت. جمع آوری،تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارك علمی در زمینه اختلالات شنوایی و علوم مرتبط با آن -تربیت نیروی انسانی محقق و توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه اختلالات شنوایی و علوم مرتبط با آن. اين مركز از طريق تشكيل گروه هاي تخصصی پژوهشی در زمينه اختلالات شنوایی و علوم مرتبط، و با كمك گرفتن از افراد متخصص در هر زمينه، فعاليتهاي پژوهشي خود را سازماندهي مي نمايد و در حیطه های علوم پایه، پژوهش های بالینی و پژوهش های اجتماعی فعالیت می کند.                                                                                                            

*امکانات آموزشی و پژوهشی

تیم های پژوهشی خبره-برگزاری مستمر کارگاه های پژوهشی-مشاوره پژوهشی حضوری و اینترنتی (روزهای کاری هفته  ساعت 8  الی 16)-مشاوره متدولوژی حضوری و اینترنتی (روزهای کاری هفته ساعت  8 الی 16)- تجهیزات آزمایشگاهی( اتاقک نویزمیکر-موش های آزمایشگاهی- سانتریفیوژ و نگهداری نمونه ها در فریزر20 -و...) -کتابخانه الکترونیک- دسترسی به منابع چاپی و الکترونیکی گروه پزشکی- امکانات کامل جهت برگزاری کنفرانس ها و کارگاه های پژوهشی(سالن کنفرانس -اینترنت وای فای پرسرعت- سیستم های کامپیوتری متصل به اینترنت با نصب کاربردی ترین نرم افزارها جهت استفاده پژوهشگران )-وبسایت مرکز تحقیقات   (اخبار،آموزش و پژوهش) وبسایت مجله مرکز تحقیقات

 *دوره های کوتاه مدت و بلند مدت:

-سمینار سالانه تومورهای سر و گردن-همکاری در برنامه تکمیلی تخصصی(فلوشیپ)جراحی قاعده جمجمه

-کنگره بین المللی انجمن علمی جراحان (گوش، گلو، بینی، سر و گردن ایران)-دوره های جراحی شکاف کام و لب با همکاری مشترک آلمان-درمانگاه کاشت حلزون-دوره های سالانه بازآموزی سرگیجه

*فعاليت ها

يكي از فعاليتهاي اصلي مركز، بررسي، كارشناسي و تصويب طرحهاي پژوهشي و همچنين فراهم نمودن امكانات مختلف براي مجريان طرحهاي پژوهشي مي باشد. اين مركز از طريق تشكيل گروه هاي مختلف در زمينه اختلالات شنوایی (ENT) و ... و با كمك گرفتن از افراد متخصص در هر زمينه، فعاليتهاي پژوهشي خود را سازماندهي مي نمايد. اين گروه ها در حيطه هاي زير فعاليت مي كنند:

  • علوم پايه
  • پژوهش هاي باليني
  • پژوهش هاي اجتماعي

لازم به ذكر است كه بر اساس اولويتهاي تحقيقاتي مركز و پيشنهادات دريافت شده، امكان تشكيل گروه هاي جديدي وجود خواهد داشت.

*-اين مركز با ارج نهادن به انگيزه ها، تلاشها، ايده هاي نو، همكاري بين بخشي و بين تخصصي، و بر اساس اولويتهاي پژوهشی مركز، تشويق و حمايت پژوهشگران را مد نظر قرار خواهد داد.از فعاليتهاي اصلي مركز بررسي، كارشناسي و تصويب طرحهاي پژوهشي و همچنين فراهم نمودن امكانات مختلف براي مجريان طرحهاي پژوهشي مي باشد. انجام پژوهش های بنیادی، اپیدمیولوژیك، بالینی و کاربردی در زمینه اختلالات شنوایی،زیر شاخه های گوش حلق و بینی ، کلیه جراحی سر وگردن، جراحی قاعده جمجمه و جراحی های پلاستیک صورت. جمع آوری،تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارك علمی در زمینه اختلالات شنوایی و علوم مرتبط با آن -تربیت نیروی انسانی محقق و توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه اختلالات شنوایی و علوم مرتبط با آن. اين مركز از طريق تشكيل گروه هاي تخصصی پژوهشی در زمينه اختلالات شنوایی و علوم مرتبط، و با كمك گرفتن از افراد متخصص در هر زمينه، فعاليتهاي پژوهشي خود را سازماندهي مي نمايد و در حیطه های علوم پایه، پژوهش های بالینی و پژوهش های اجتماعی فعالیت می کند.                                                                                                            

*امکانات آموزشی و پژوهشی

تیم های پژوهشی خبره-برگزاری مستمر کارگاه های پژوهشی-مشاوره پژوهشی حضوری و اینترنتی (روزهای کاری هفته  ساعت 8  الی 16)-مشاوره متدولوژی حضوری و اینترنتی (روزهای کاری هفته ساعت  8 الی 16)- تجهیزات آزمایشگاهی( اتاقک نویزمیکر-موش های آزمایشگاهی- سانتریفیوژ و نگهداری نمونه ها در فریزر20 -و...) -کتابخانه الکترونیک- دسترسی به منابع چاپی و الکترونیکی گروه پزشکی- امکانات کامل جهت برگزاری کنفرانس ها و کارگاه های پژوهشی(سالن کنفرانس -اینترنت وای فای پرسرعت- سیستم های کامپیوتری متصل به اینترنت با نصب کاربردی ترین نرم افزارها جهت استفاده پژوهشگران )-وبسایت مرکز تحقیقات   (اخبار،آموزش و پژوهش) وبسایت مجله مرکز تحقیقات

 *دوره های کوتاه مدت و بلند مدت:

-سمینار سالانه تومورهای سر و گردن-همکاری در برنامه تکمیلی تخصصی(فلوشیپ)جراحی قاعده جمجمه

-کنگره بین المللی انجمن علمی جراحان (گوش، گلو، بینی، سر و گردن ایران)-دوره های جراحی شکاف کام و لب با همکاری مشترک آلمان-درمانگاه کاشت حلزون-دوره های سالانه بازآموزی سرگیجه

-برگزاری سالانه دوره جراحی صورت مصوب مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

تنظیمات قالب