×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

*مقدمه

مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی از سال 1395 شروع به فعالیت نموده است. این مرکز وابسته به معاونت تحقیقات-فناوریدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بوده و امکان همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی وابسته به این دانشگاهرا دارد. درمحل اصلی بیمارستان لقمان واقع شده و حیطه فعالیت های آن شامل: پژوهش، آموزش، سیاست گذاری و ارتقاء سلامت برای تحول زندگی مردم و بیماران می باشد.

حیطه فعالیت

  • حمایت از پژوهشگران در اجرای طرح های تحقیقاتی
  • حمایت از پژوهشگران در زمینه چاپ مقالات 
  • حمایت از پژوهشگران در زمینه تالیف و ترجمه کتب

برنامه های مرکز

  • پژوهش
  • مشاوره

-* مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی از طریق تشکیل گروه های تخصصی پژوهشی در زمینه اختلالات شنوایی و علوم مرتبط، و با کمک گرفتن از افراد متخصص در هر زمینه، فعالیتهای پژوهشی خود را سازماندهی می نماید و در حیطه های علوم پایه، پژوهش های بالینی و پژوهش های اجتماعی فعالیت می کند.

 *-این مرکز با ارج نهادن به انگیزه ها، تلاشها، ایده های نو، همکاری بین بخشی و بین تخصصی، و بر اساس اولویتهای پژوهشی مرکز، تشویق و حمایت پژوهشگران را مد نظر قرار خواهد داد.

-* از فعالیتهای اصلی مرکز، انجام پژوهش های بنیادی، اپیدمیولوژیک، بالینی و کاربردی در زمینه اختلالات شنوایی،زیر شاخه های گوش حلق و بینی ، کلیه جراحی سر وگردن، جراحی قاعده جمجمه و جراحی های پلاستیک صورت. و همچنین بررسی کارشناسی و تصویب طرحهای پژوهشی و فراهم نمودن امکانات مختلف برای مجریان طرحهای پژوهشی می باشد. و انجام فعالیت هایی نظیر: جمع آوری،تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک علمی در زمینه اختلالات شنوایی و علوم مرتبط با آن -تربیت نیروی انسانی محقق و توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه اختلالات شنوایی و علوم مرتبط با آن.

تنظیمات قالب