×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آرشیو اخبار

لزوم بررسی تکراری نبودن عنوان قبل از ثبت طرح تحقیقاتی و پایان نامه

لزوم بررسی تکراری نبودن عنوان قبل از ثبت طرح تحقیقاتی و پایان نامه

بیشتر
برگزاری چهل و دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز

برگزاری چهل و دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز

بیشتر
برگزاری کارگاه آشنایی اساتید و محققان دانشگاه با فرصت های تحقیقاتی و گرنت های پژوهشی اتحادیه اروپا

برگزاری کارگاه آشنایی اساتید و محققان دانشگاه با فرصت های تحقیقاتی و گرنت های پژوهشی اتحادیه اروپا

بیشتر
تکمیل پرسشنامه دلفی آینده نگاری ملی ایران توسط مدیران، کارشناسان و اعضای هیات علمی

تکمیل پرسشنامه دلفی آینده نگاری ملی ایران توسط مدیران، کارشناسان و اعضای هیات علمی

بیشتر
فراخوان شرکت در کارگاه های جستجوی پتنت و نحوه نگارش متن اختراع دانشگاه علوم پزشکی گلستان (22 و23 خرداد)

فراخوان شرکت در کارگاه های جستجوی پتنت و نحوه نگارش متن اختراع دانشگاه علوم پزشکی گلستان (22 و23 خرداد)

بیشتر
حق التشویق مقالات 2024  با مشارکت نویسندگان با  affiliation خارج از کشور

حق التشویق مقالات 2024 با مشارکت نویسندگان با affiliation خارج از کشور

بیشتر
پرداخت حق التشویق مقالات 2024 دانشگاه

پرداخت حق التشویق مقالات 2024 دانشگاه

بیشتر
برگزاری چهل و یکمین جلسه شورای پژوهشی مرکز

برگزاری چهل و یکمین جلسه شورای پژوهشی مرکز

بیشتر
تنظیمات قالب